Tâm tình người lính

Sáng tác: 

Nguyễn Vĩ

Trình bày: 

Thái Học


1. Hôm nay con nhận giấy báo trên tay
Cũng là ngày con phải đi rồi
Đi theo tiếng gọi tổ quốc yêu thương
Xa cha xa mẹ về nơi biên cương.

2. Này người anh thương ở nơi quê hương
Nắng gió thao trường nhớ em hậu phương
Đợi anh về nhé hai năm nhanh lắm
Tay nắm đôi tay vào một ngày nắng.

ĐK:
Biên cương nắng gió gian khó trên vai
Nhưng anh chẳng ngại vì mình thân trai
Gánh hai năm dài đợi chờ một mai
Cất bước trở về đi tìm tương lai.

Mặc vào áo lính cởi áo thư sinh
Dốc hết sức mình ở nơi chiến chinh
Gửi cả tâm tình của một người lính
Ở nơi chiến trường đến nơi hậu phương.

3. Từng bàn chân đi cùng chung chí hướng
Cờ đỏ sao vàng bay giữa non ngàn
Ở nơi quê hương nhìn về biên cương
Sương gió phủ đầu một lòng vì nước.

ĐK:
Biên cương nắng gió gian khó trên vai
Nhưng anh chẳng ngại vì mình thân trai
Gánh hai năm dài đợi chờ một mai
Cất bước trở về đi tìm tương lai.

Mặc vào áo lính cởi áo thư sinh
Dốc hết sức mình ở nơi chiến chinh
Gửi cả tâm tình của một người lính
Ở nơi chiến trường đến nơi hậu phương.


Xem trên Youtube

1. Hôm nay con [C] nhận giấy báo trên [D] tay
Cũng là [Bm] ngày con phải đi [Em] rồi
Đi theo tiếng [C] gọi tổ quốc yêu [D] thương
Xa cha xa [Bm] mẹ về nơi biên [Em] cương.

2. Này người anh [C] thương ở nơi quê [D] hương
Nắng gió thao [Bm] trường nhớ em hậu [Em] phương
Đợi anh về [C] nhé hai năm nhanh [D] lắm
Tay nắm đôi [Bm] tay vào một ngày [Em] nắng.

ĐK:
Biên cương nắng [C] gió gian khó trên [D] vai
Nhưng anh chẳng [Bm] ngại vì mình thân [Em] trai
Gánh hai năm [C] dài đợi chờ một [D] mai
Cất bước trở [Bm] về đi tìm tương [Em] lai.

Mặc vào áo [C] lính cởi áo thư [D] sinh
Dốc hết sức [Bm] mình ở nơi chiến [Em] chinh
Gửi cả tâm [C] tình của một người [D] lính
Ở nơi chiến [Bm] trường đến nơi hậu [Em] phương.

3. Từng bàn chân [C] đi cùng chung chí [D] hướng
Cờ đỏ sao [Bm] vàng bay giữa non [Em] ngàn
Ở nơi quê [C] hương nhìn về biên [D] cương
Sương gió phủ [Bm] đầu một lòng vì [Em] nước.

ĐK:
Biên cương nắng [C] gió gian khó trên [D] vai
Nhưng anh chẳng [Bm] ngại vì mình thân [Em] trai
Gánh hai năm [C] dài đợi chờ một [D] mai
Cất bước trở [Bm] về đi tìm tương [Em] lai.

Mặc vào áo [C] lính cởi áo thư [D] sinh
Dốc hết sức [Bm] mình ở nơi chiến [Em] chinh
Gửi cả tâm [C] tình của một người [D] lính
Ở nơi chiến [Bm] trường đến nơi hậu [Em] phương.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm