Tạm Biệt

Trình bày: 

Quang Vinh


Đóng góp: Đặng Dương

Giờ chia tay đã đến bạn ơi
Mới đây thôi ta còn với nhau
Mới hôm qua ta còn với nhau
Giờ chia tay đẽ đến bạn ơi
Mới hôm qua ta cùng với nhau
Tay trong tay vai sát vai ta chung đường
Này bạn thân ơi giờ nay chia tay và xin nhớ
Trong tim ta luôn khắc ghi bao kỉ niệm
Dù thời gian trôi dù nhiều ngăn cách
Và xin nhớ nhau từ đây....

Bước trên đường bạn ơi xin nhớ
Nơi xa ấy chắc sẽ không gặp nhau
Ta luôn nhớ mãi mãi không hề phai
Không bao giờ quên hình bóng nhau
Vẫy tay chào bạn hiền ơi xin chúc
Môi muốn nói mấp máy không thành câu
Thôi xin chúc mãi mãi luôn thành công
Luôn yêu đời trên đường sắp đi...luôn bình an!

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm