Stay With Me

Trình bày: 

Lý Văn


天空非常的蓝
微风轻轻的吹过来
心跳开始加快
我对你说
Stay with me tonight
全世界都要让开
那快乐很慷慨
只要把双手张开
就这么奇怪
看见你心里就明白
相信我们拥有美好的未来
Stay with me tonight
全世界都要让开
那快乐很慷慨
只要把双手张开
Stay with me tonight
只想与你相爱
什么都不管
带我天旋地转
就这么简单
我就是想要你作伴
这是个不用说出口来的答案

Thể loại:  Đài Loan,  Hoa Ngữ


Nghe thêm