Spring Wind+Tuberose 组曲望春风+夜来香

Trình bày: 

Đào Triết


Do... Ha OOH...
Do... Ha OOH...
Ha... Do...
Ha... Oow... Oow...
独夜无伴首灯下
清风对面吹
十七八岁未出嫁
想着少年家
果然标致面肉白
谁家人子弟
想未问伊惊坏势
心内弹琵琶
谁说女人心难猜
欠个人来爱
花开当折直需摘
青春最可爱
自己卖花自己戴
爱恨多自在
Oh Yeah~
只为人生不重来
何不放开怀
Woo...
谁说女人心难猜
欠个人来爱

花开当折直需摘
Wo... Yeah...
青春最可爱
ooh... 爱
夜来香
我为你歌唱
Yeah
夜来香
我为你歌唱
Ah ah ah
我为你歌唱
Yeah
我为你思量
夜来香...
夜来香...
夜来香....
Woo...Ah....woo...
I love David

Thể loại:  Hoa Ngữ,  Đài Loan


Nghe thêm