Sông Và Anh

Sáng tác: 

Lê An Tuyên

Trình bày: 

Bích Hồng


Nỗi nhớ nào cho ta gặp lại nhau
Anh chẳng còn trai còn em qua thì con gái
Anh đâu tình tứ như người Quan họ
Em không kiêu sa như gái Hà thành

Học trò học trò Trường Tiền ngày năm ấy
Anh lứa tuổi em lứa tuổi thơ
Tan học đầu đội chung một lá sen tơ
Lùng bướm tương hoa cài mái tóc
Theo về đến cửa mới tan mơ

Mặc ai, mặc ai níu kéo đời níu kéo
Dại mới thành khôn được nên người
Nói đi Lam Giang ơi nói đi sông ơi
Cho ta niềm thương nỗi nhớ

* Cái tình là cái chi chi níu chân người đi kẻ ở sông ơi
Sông nhận về dòng đục dòng trong
Bao yêu thương Lam ra khơi nào ai đong đếm được
Nên suốt đời ta cứ nợ tình nhau


Xem trên Youtube

Nỗi nhớ [Em] nào cho ta gặp lại nhau
[Em] Anh chẳng còn [D] trai còn em qua thì con [G] gái
[Am] Anh đâu tình [G] tứ như người Quan [D] họ
Em không kiêu [Bm] sa như gái [Em] Hà thành

Học [Em] trò học trò Trường [B7] Tiền ngày năm [C] ấy
Anh lứa tuổi [D] em lứa tuổi [G] thơ [B7]
Tan [Em] học đầu đội [B7] chung một lá sen [D] tơ
Lùng [C] bướm tương [D] hoa cài mái [G] tóc
Theo về đến [Bm] cửa mới [Em] tan mơ

Mặc [C] ai, mặc [Am] ai níu kéo [D] đời níu [Em] kéo
Dại mới thành [D] khôn được [Em] nên người
Nói đi Lam Giang [C] ơi [D7] nói đi sông [G] ơi
Cho ta [Am] niềm thương nỗi [Em] nhớ

* Cái [Em] tình là cái chi [C] chi níu chân người [D] đi kẻ ở [B7] sông ơi
[Em] Sông nhận về [B7] dòng đục dòng [G] trong
Bao yêu [D] thương Lam ra [C] khơi nào ai đong đếm [Bm] được
Nên suốt [D] đời ta cứ [Bm] nợ tình [Em] nhauNghe thêm