Son

Sáng tác: 

Đức Nghĩa

Trình bày: 

Trang NhungEm bước í chòng chành
Trên con dốc í tuổi em
Mặt trời tưng tửng lăn dài sau lưng thòn
Chặng vặng cuốc mộc cua giòn í tiếng kêu xa

Gập ghềnh kíp đoạn trường
Tất ta tất tửi bước í tồng xường
Ngại ngần i cái chi nợ nần I thế gian
Í i a, i] a í á í a a ya ha í a í a í a hơơơỡ

Em đẹp em xinh em
Em con nước em đang tràn thời non xanh nước í thời nước biếc
Con trăn vẫn tròn em phấn son í a ôi a á à ôi a à ôi

Quay vân con quay quay
anh mơ giấc mơ say tình
say người anh yêu say người anh thương
Đêm với nõn nà em phấn son í à ôi a à a à ôi


Xem trên Youtube


Em [Em] bước í chòng [C] chành
Trên [Em] con dốc í tuổi [C] em
Mặt [Em] trời tưng tửng lăn [Am] dài sau lưng [Em] thòn
Chặng [Em] vặng cuốc mộc cua [Am] giòn í tiếng kêu [B] xa [A][B]

Gập [Em] ghềnh kíp đoạn [C] trường
Tất ta tất [Em] tửi bước í tồng [C] xường
Ngại [Em] ngần i cái chi nợ nần I thế [Am] gian
Í i a, i] a í á í a a ya [Bm] ha í a í a í a [Em] hơơơỡ

Em đẹp em [Em] xinh em
[Bm] Em con nước em [Em] đang tràn [D]
Non í [G] thời non [C] xanh nước í [G] thời nước [D] biếc
Con trăn vẫn [G] tròn em phấn [A] son í a ôi [Em] a á à ôi a à [D] ôi

Quay vân con quay [Em] quay
[B] anh mơ giấc mơ [Em] say tình
[Am] say người anh [C] yêu say người anh [D] thương
Đêm với nõn [G] nà em phấn [A] son í à ôi [Em] a à a à ôiNghe thêm