Sợi Tóc Để Quên

Sáng tác: 

Trần Quang Lộc

Trình bày: 

Minh Thuận
Nghe thêm