Sóc Sờ Bai Sóc Trăng

Sáng tác: 

Thanh Sơn

Trình bày: 

Tuấn Phong
Nghe thêm