So Lucky

Trình bày: 

Lương Gia Huy


ảy đến zới anh em ơi 1 đêm ta có nhau và cóa nhửng tiếng yêu ta trao nhau người ơi yêu trong câm lận chỉ mún tiếng iu thôi và chỉ có tiếng yêu thôi hảy nói tiếng yêu anh và chỉ nói tiếng yêu anh hảy đén zới ước mơ đem nay ta cùng tay nắm tay đi ăn cức hảy nứt ku anh đi và chỉ nút ku anh thui hởi người

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm