Scream

Trình bày: 

Troy


Ngày một cánh cửa được đóng lại
Tiếng vọng lấp đầy tâm hồn của bạn
Họ sẽ không nói con đường để đi
Chỉ cần tin tưởng vào trái tim của bạn

Để tìm bạn vào đây để
Mở một cửa
Nhưng tôi không chắc chắn nữa
Nó chỉ là khó khăn như vậy

Tiếng nói trong đầu của tôi
Cho tôi biết họ biết rõ nhất
Đã cho tôi trên các cạnh
chúng đẩy, đẩy ',
họ đang đẩy '
Tôi biết họ đã có kế hoạch
Tuy nhiên, các quả bóng trong tay của tôi
Lần này người đàn ông-man,
Tôi đang lái xe, chiến đấu bên trong

Một thế giới lộn ngược
quay nhanh hơn
Tôi phải làm gì bây giờ? Nếu không có bạn

Tôi không biết, đi đâu, nhóm nghiên cứu phải là những gì?
Tôi muốn việc của riêng tôi. Xấu như vậy tôi sẽ Scream!
Tôi không thể lựa chọn, rất bối rối! Nó nghĩa là gì?
Tôi muốn giấc mơ của riêng tôi. Xấu như vậy tôi sẽ Scream!

Tôi Kickin 'xuống các bức tường
Tôi phải làm cho 'em rơi
Chỉ cần vượt qua tất cả
Tôi punchin, crashin ', tôi sẽ
Chiến đấu để thấy mình
Tôi và không ai khác
Chiều nào? Tôi không thể nói,
Tôi searchin ', searchin', không thể tìm thấy
Con đường mà tôi nên dùng
Tôi nên! chuyển sang phải hoặc trái là
Nó giống như công trình không có gì mà không có bạn

Tôi không biết, đi đâu, nhóm nghiên cứu phải là những gì?
Tôi muốn việc của riêng tôi. Xấu như vậy tôi sẽ Scream!
Tôi không thể lựa chọn, rất bối rối! Nó nghĩa là gì?
Tôi muốn giấc mơ của riêng tôi. Xấu như vậy tôi sẽ Scream!

Yeah, đồng hồ đang chạy xuống,
nghe ồn ào của đám đông gettin!
Tôi đang tiêu thụ bằng âm thanh!
Có cô ấy? Đó là tình yêu?
Âm nhạc có thể bao giờ là đủ?
Gotta làm việc nó ra, gotta làm việc nó ra!
Bạn có thể làm điều đó, bạn có thể làm điều đó!

Tôi không biết, đi đâu, nhóm nghiên cứu phải là những gì?
Tôi muốn việc của riêng tôi. Xấu như vậy tôi sẽ Scream!
Tôi không thể lựa chọn, rất bối rối! Nó nghĩa là gì?
Tôi muốn giấc mơ của riêng tôi. Xấu như vậy tôi sẽ Scream!

Tôi không biết, đi đâu, nhóm nghiên cứu phải là những gì?
Tôi muốn việc của riêng tôi. Tôi muốn việc của riêng tôi!
Tôi không thể lựa chọn, rất bối rối! Nó nghĩa là gì?
Tôi muốn giấc mơ của riêng tôi. Xấu như vậy tôi sẽ Scream!


Nghe thêm