Sám hối số 6 - Nỗi nhớ tàn canh

Sáng tác: 

Duy Trác Lê

Trình bày: 

Xuân Phú


Có một ngọn lửa không có mắt
Ngọn lửa khó cháy mà không dễ tắt
Thầm lặng từ phía em tàn phá về phía tôi
Bao năm qua rồi còn lại tro tàn một nỗi nhớ
Một nỗi nhớ tàn canh

Kỷ niệm là làn hơi thu mong manh
Nhớ tóc mây em, màu mắt trong lành
Vườn khuya hạc bước êm êm
Đong đầy bờ môi sương mềm
Đường xưa giờ đã vắng bóng em

Đường nào không em
Đường nào anh lỗi hẹn em quên
Phố cũ chôn sâu giận hờn
Ngõ cũ yêu ma hiện về
Gọi hồn anh mê sâu vào nỗi nhớ....tàn đêm

Đường nào không em
Đường nào anh lỗi hẹn em quên
Phố cũ chôn sâu giận hờn
Ngõ cũ yêu ma hiện về
Gọi hồn anh mê sâu vào nỗi nhớ....tàn đêm

(Nhạc dạo)

Kỷ niệm là làn hơi thu mong manh
Nhớ tóc mây em, màu mắt trong lành
Vườn khuya hạc bước êm êm
Đong đầy bờ môi sương mềm
Đường xưa giờ đã vắng bóng em

Đường nào không em
Đường nào anh lỗi hẹn em quên
Phố cũ chôn sâu giận hờn
Ngõ cũ yêu ma hiện về
Gọi hồn anh mê sâu vào nỗi nhớ....tàn đêm

Đường nào không em
Đường nào anh lỗi hẹn em quên
Phố cũ chôn sâu giận hờn
Ngõ cũ yêu ma hiện về
Gọi hồn anh mê sâu vào nỗi nhớ....tàn đêm

Có một ngọn lửa không có mắt
Ngọn lửa khó cháy mà không dễ tắt
Thầm lặng từ phía em tàn phá về phía tôi
Bao năm qua rồi còn lại tro tàn một nỗi nhớ
Một nỗi nhớ tàn canh.


Xem trên Youtube

Intro: [Am][E7]-[E7][Am]-[Dm][Am]-[E7][Am]

[Am] Có một ngọn [E] lửa không có [F] mắt
Ngọn lửa [Dm] khó cháy mà không dễ [C] tắt
Thầm [Am] lặng từ phía [E] em tàn [Dm] phá về phía [Esus4] tôi [E]
Bao năm qua [Am] rồi còn [E] lại tro tàn [E] một nỗi [E] nhớ
Một nỗi [F] nhớ tàn [A] canh

Kỷ [A] niệm là làn hơi [Dm] thu mong [Bb] manh
Nhớ tóc mây [A7] em, màu mắt trong [Dm] lành
Vườn [E] khuya hạc bước êm [F] êm
Đong [Esus4] đầy bờ môi sương [Am] mềm
Đường [E] xưa giờ đã [E7] vắng bóng [Am] em

Đường nào không [Dm] em
[G] Đường nào anh [F] lỗi hẹn em [E] quên
Phố [F] cũ chôn sâu giận [E] hờn
Ngõ [F] cũ yêu ma hiện [Dm] về
Gọi hồn [E] anh mê sâu vào nỗi nhớ....tàn [E] đêm

Đường nào không [Dm] em
[G] Đường nào anh [F] lỗi hẹn em [E] quên
Phố [F] cũ chôn sâu giận [E] hờn
Ngõ [F] cũ yêu ma hiện [Dm] về
Gọi hồn [E] anh mê sâu vào [F] nỗi nhớ....tàn [Am] đêm

(Nhạc dạo)

Kỷ [A] niệm là làn hơi [Dm] thu mong [Bb] manh
Nhớ tóc mây [A7] em, màu mắt trong [Dm] lành
Vườn [E] khuya hạc bước êm [F] êm
Đong [Esus4] đầy bờ môi sương [Am] mềm
Đường [E] xưa giờ đã [E7] vắng bóng [Am] em

Đường nào không [Dm] em
[G] Đường nào anh [F] lỗi hẹn em [E] quên
Phố [F] cũ chôn sâu giận [E] hờn
Ngõ [F] cũ yêu ma hiện [Dm] về
Gọi hồn [E] anh mê sâu vào nỗi nhớ....tàn [E] đêm

Đường nào không [Dm] em
[G] Đường nào anh [F] lỗi hẹn em [E] quên
Phố [F] cũ chôn sâu giận [E] hờn
Ngõ [F] cũ yêu ma hiện [Dm] về
Gọi hồn [E] anh mê sâu vào [F] nỗi nhớ....tàn [Am] đêm

[Am] Có một ngọn [E] lửa không có [F] mắt
Ngọn lửa [Dm] khó cháy mà không dễ [C] tắt
Thầm [Am] lặng từ phía [E] em tàn [Dm] phá về phía [Esus4] tôi [E]
Bao năm qua [Am] rồi còn [E] lại tro tàn [E] một nỗi [E] nhớ
Một nỗi [F] nhớ tàn [A] canh.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm