Sài Gòn Buồn

Trình bày: 

Cẩm Vân


Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau
Được tin em chiều nay mất rồi
Tiếng rao bán từ nay tắt lịm
Những con đường ngõ hẻm lặng thinh.

Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm
Công viên buồn nhớ bóng ai qua
Tiếng còi xe im như ngừng thở
Nhớ bạn bè hàng quán thân quen.

Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm
Chuông giáo đường không còn ngân thánh
Đức Bà buồn quy tích trăm năm
Tân Định buồn hiu hắt đêm về.

Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm
Nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu
Nước mắt rơi theo từng người bệnh
Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em.

Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm
Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ
Bóng kiêu hãnh giai nhân huyền thoại
Ủ rũ lòng thoáng nhớ hương xưa.

Sài Gòn buồn giờ giới nghiêm
Từng đoàn xe xuôi về quê cũ
Tìm an vui trong mái gia đình
Thầm ước một ngày được quay trở lại.


Xem trên Youtube

Sài Gòn [Am] buồn nhỏ lệ thương [C] đau
Được tin [E7] em chiều nay mất [Am] rồi [C]
Tiếng rao [F] bán từ nay tắt [Am] lịm
Những con [B7] đường ngõ hẻm lặng [E7] thinh.

Sài Gòn [Am] buồn giờ giới [Dm] nghiêm
Công viên [G] buồn nhớ bóng ai [C] qua
Tiếng còi [G] xe im như ngừng [C] thở
Nhớ bạn [Dm] bè hàng [E7] quán thân [F] quen. [G]

Sài Gòn [Am] buồn giờ giới [Dm] nghiêm
Chuông giáo [G] đường không còn ngân [C] thánh [E7]
Đức Bà [Am] buồn quy tích trăm [G] năm
Tân Định [E7] buồn hiu hắt đêm [Am] về.

Sài Gòn [Am] buồn giờ giới [Dm] nghiêm
Nhớ Sài [G] Gòn lòng như chảy [C] máu [E7]
Nước mắt rơi [G] theo từng người [C] bệnh
Sài Gòn của [E7] tôi, Sài Gòn của [Am] em.

Sài Gòn [Am] buồn giờ giới [Dm] nghiêm
Sài Gòn [G] ơi sao đầy nhung [C] nhớ [E7]
Bóng kiêu [F] hãnh giai nhân huyền [E7] thoại
Ủ rũ [Dm] lòng thoáng nhớ hương [Am] xưa.

Sài Gòn [Am] buồn giờ giới [Dm] nghiêm
Từng đoàn [G] xe xuôi về quê [C] cũ [E7]
Tìm an [F] vui trong mái gia [C] đình
Thầm ước một [E7] ngày được quay trở [Am] lại.Nghe thêm