Sa Pa Thành Phố Trong Sương

Sáng tác: 

Vĩnh Cát

Trình bày: 

Trọng Tấn
Nghe thêm