Sa Mưa Giông

Sáng tác: 

Bắc Sơn

Trình bày: 

Huỳnh Như


Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài. 
Giọt buồn giọt tủi đêm ngày 
Cây cột mẹ gui mái lá nghèo cũng dừng dột xiêu. 
Dẫu mà tia nắng bấy lâu 
Mà dây bầu mày còn không héo 
Để mưa dầm mày lại héo dây 
Cha ơi, sau cha chưa về 
Nhà trên bếp dưới vắng tanh. 
Đợi với trong mỏi mòn ngoài kia mưa dầm. 
Cha còn dầm mưa, 
Tàn cơn mưa giông, Mẹ gần về chưa? 
Trời sa mưa giông cho mưa héo gió mèo 
Cây cầu cha bắt qua sông 
Để mẹ về nuớc tuột ngược dây 
Trời sa mưa giông thưa buồn 
Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng 
Bỏ mặt dòng sông 
Nên không có chuyến đò nào đưa 
Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài 
Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè 
Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trông 
Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu 
Me trồng cha hái buổi cơm nghèo 
Chén canh cá cấm câu

Dẫu [Em] mà trời còn làm mưa lâu dài
Giọt buồn giọt [A] tủi đêm ngày
Cây cột mẹ [Bm] trui mái lá nghèo
Cũng dừng dột [Em] xiêu

Dẫu mà cơn nắng bấy [A] lâu
Mà dây [Em] bầu mày còn không [D] héo
Để mưa [Bm] dầm mày lại héo [Em] dây [A] [Em]

Cha [G] ơi, sau cha chưa [Em] về
Nhà trên bếp dưới vắng [Bm] tanh [Em]
Ðợi với [A] trông mỏi [Bm] mòn ngoài kia mưa dầm
Cha còn dầm mưa tàn cơn mưa [D] giông [Bm]
Mẹ gần về [Em] chưa? [A] [Em]

Trời sa mưa [Em] giông [A] cho mưa heo gió [C] mèo
Cây [Bm] cầu cha bắt qua sông
Ðể mẹ về nuớc tuột ngược [B7] dây

Trời sa mưa [Am] giông tuôn buồn
Con bãi đưa [Em] đò cũng lạnh [Bm] lùng
Bỏ mặt dòng sông nên không [D] có chuyến đò nào [Em] đưa [A] [Em]

Dẫu [Em] mà trời còn ngàn năm cứ mưa [G] hoài
Ðể thèm thuồng [A] giọt nắng rớt sau [Em] hè
Con vẫn [B7] ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn [Em] trông.

Thế nào tia nắng cũng [A] lên trên giàn [Em] bầu
Mẹ trồng cha [D] hái buổi cơm [B7] nghèo
Chén canh cá cắm [Em] câu


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm