Rừng Cây Núi Ngàn

Sáng tác: 

Cầm Bích

Trình bày: 

Lan Hương
Nghe thêm