Run

Trình bày: 

Nell


Từ khi nào, ở đâu, tôi không biết những gì chỉ sai
Tất cả mọi thứ cảm thấy mờ nhạt như sương mù rải rác

Được một mình tìm một người nào đó để nói rằng bạn không còn có thể
Treo trong đó để tìm lý do tại sao ngay cả meoleojyeoman

Tôi rơi và phá vỡ hàng ngày
Giữ vết thương lành lại một lần nữa và lần này thậm chí không
Phụ thuộc bóng tối vô tận

Từ khi nào, ở đâu, tôi không biết những gì chỉ sai
Tất cả mọi thứ bạn muốn để có được ra khỏi tù, nhưng tôi cảm thấy như nó

Bây giờ ngay cả hơi thở sắp đứng chaolra không mong đợi một nơi để nghỉ ngơi
Treo trong đó để tìm lý do tại sao ngay cả meoleojyeoman

Tôi rơi và phá vỡ hàng ngày
Giữ vết thương lành lại một lần nữa và lần này thậm chí không
Đây không phải là kết thúc của đường lên

Tôi rơi và phá vỡ hàng ngày
Giữ vết thương lành lại một lần nữa và lần này thậm chí không
Đây không phải là kết thúc của đường lên

Tôi rơi và phá vỡ hàng ngày
Giữ vết thương lành lại một lần nữa và lần này thậm chí không
Phụ thuộc bóng tối vô tận

Thể loại:  Hàn Quốc,  Pop/Pop Ballad,  Nhạc Phim


Nghe thêm