Ru Con Nam Bộ

Sáng tác: 

Dân Ca Nam Bộ

Trình bày: 

Thu Hiền


Gió mùa thu mẹ ru mà con ngủ
Năm canh chày năm canh chày
Thức đủ vừa năm hỡi chàng chàng ơi
Hỡi người người ơi em nhớ tới chàng em nhớ tới chàng.

Hãy nín nín đi con hãy ngủ ngủ đi con
Con hời mà con hỡi con hỡi con hời
Con hỡi con hời hỡi con.


Xem trên Youtube

[C] Gió mùa [F] thu mẹ [C] ru mà con ngủ
[F] Năm canh chày [Am] năm canh chày
Thức [C] đủ vừa [F] năm hỡi [C] chàng chàng [F] ơi
Hỡi [C] người người [F] ơi em [Em] nhớ tới [Am] chàng em [Em] nhớ tới [C] chàng.

Hãy [F] nín nín đi [Am] con hãy [C] ngủ ngủ đi [F] con
Con [C] hời mà con [F] hỡi con [Em] hỡi con [Am] hời
Con [Dm] hỡi con [G] hời hỡi [C] con.Nghe thêm