Rock Con Diều (Giọng Hát Việt Nhí 2013)

Sáng tác: 

Võ Thiện Thanh

Trình bày: 

Đỗ Trí Dũng


Trời trong xanh trong xanh trong xanh
Có con diều coi thường đất trời
Diều nghênh ngang tung bay trên cao
Bọn con nít nó ra nó dòm

Trời xanh kia mong manh mong manh
Bọn con nít nó la om sòm
Diều ung dung bay cao bay cao
Vẫn thiết tha hát ca với trời

Bay bay bay nữa đi diều
Trời xanh trời xanh quá...
Gió gió gió lên nữa đi
Bay bay bầu trời rộng lớn bay đi nào diều

Diều mênh mông bao la quê ta
Có con diều coi buồn nhớ nhà
Diều vi vu vi vu trên cao
Bọn con nít nó ra nó hò

Diều trông nghiêm trông nghiêm ô hô
Bọn con nít nó lo thay mồ
Kìa ôi chao ôi chao a ha a ha
Diều ta rớt ngay trên nóc nhà

Bay bay bay một cánh diều
Trời xanh trời xanh quá...
Gió gió gió lên nữa đi
Bay bay bầu trời rỗng lớn bay đi nào diều

Giữa chông chênh chông chênh trong xanh
Có con diều coi thường đất trời
Diều hiên ngang tung bay trên cao
Bọn con nít nó ra nó dòm sợi dây kia
Mong manh mong manh
Bọn con nít nó la om sòm
Diều ung dung bay cao bay cao
Vẫn thiết tha hát ca với trời baỵ.. baỵ..
Bay nữa đi diều trờị.. xanh...
Trời xanh quá! gió... gió... gió lên nữa đi
Baỵ. baỵ.. diều nào mà chẳng đứt dây một lần
Giữa mênh mông bao la quê ta
Có con diều coi bộ nhớ nhà
Diều vi vu vi vu trên cao
Bọn con nít nó ra nó hò
Diều chao nghiêng chao nghiêng
Ô hô! bọn con nít nó lo thấy mồ kìa
Ôi cha ôi cha a ha! diều ta rớt ngay trên nóc nhà


Nghe thêm