Roar

I used to bite my tongue and hold my breath
Scared to rock the boat and make a mess
So I sat quietly, agreed politely
I guess that I forgot I had a choice
I let you push me past the breaking point
I stood for nothing, so I fell for everything

You held me down, but I got up (hey!)
Already brushing off the dust
You hear my voice, your hear that sound
Like thunder, gonna shake the ground
You held me down, but I got up
Get ready 'cause I had enough
I see it all, I see it now

I got the eye of the tiger, a fighter
Dancing through the fire
'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar
Louder, louder than a lion
'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar!

Oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh oh
You're gonna hear me…CAPO 3
.
Verse I
[G]I used to bite my tongue and hold my breath
Scared to rock the [Am]boat and make a mess
[Em]So I sat quietly, agree [C]politely
[G]I guess that I forgot I had a choice
I let you push me [Am]past the breaking point
[Em]I stood for nothing, so I fell for [C]everything
You [G]held me down but I got up (hey!)
Already brushing [Am]off the dust
You [Em]hear my voice, you hear that sound
Like thunder gonna’ [C]shake the crowd
You [G]held me down but I got up (hey!)
Get ready cos’ I’ve [Am]had enough
I [Em]see it all, I see it now
.
Chorus
I got the [C]eye of the [G]ti--ger, the fighter, dancing through the [Am]fi--re
Cos’ I [Em]am a champion, and you’re gonna’ hear [C]me [G]roar
Louder, louder than a [Am]lion, cos’ I [Em]am a champion
And you’re gonna’ hear [C]me [G]roar [Am](oh oh [Em]oh) You’re gonna’ hear [C]me [G]roar
(Pause)
.
Verse II
[G]Now I’m floating like a butterfly, stinging like a [Am]bee, I earned my stripe
[Em]I went from zero, to my own [C]hero
[G]You held me down but I got up
You [G]held me down but I got up (hey!)
Already brushing [Am]off the dust
You [Em]hear my voice, you hear that sound
Like thunder gonna’ [C]shake the crowd
You [G]held me down but I got up (hey!)
Get ready cos’ I’ve [Am]had enough
I [Em]see it all, I see it now
.
Chorus
I got the [C]eye of the [G]ti--ger, the fighter, dancing through the [Am]fi--re
Cos’ I [Em]am a champion, and you’re gonna’ hear [C]me [G]roar
Louder, louder than a [Am]lion, cos’ I [Em]am a champion
And you’re gonna’ hear [C]me [G]roar [Am](oh oh [Em]oh)
You’re gonna’ hear [C]me [G]roar [Am](oh oh [Em]oh)
You’re gonna’ hear [C]me [G]roar
.
[G]Roar, [Am]roar, [Em]roar, roar, [D]roaaaar!
.
I got the eye of the [G]ti--ger, the fighter, dancing through the [Am]fi--re
Cos’ I [Em]am a champion, and you’re gonna’ hear [C]me [G]roar
Louder, louder than a [Am]lion, cos’ I [Em]am a champion
And you’re gonna’ hear [C]me [G]roar [Am](oh oh [Em]oh) You’re gonna’ hear [C]me [G]roar

I used to bite my tongue and hold my breath
Tôi từng cắn răng và nín thở chịu đựng
Scared to rock the boat and make a mess
Lo sợ sẽ gây rắc rối và làm mọi thứ rối tung lên
So I sit quietly, agree politely
Vì thế tôi đã ngồi yên, chấp nhận cư xử lịch sự
I guess that I forgot I had a choice
Tôi đoán rằng tôi đã quên mình có quyền lựa chọn
I let you push me past the breaking point
Tôi luôn để bạn đẩy tôi vào tình huống khó khăn
I stood for nothing, so I fell for everything
Tôi chịu đựng bất cứ điều gì, vậy nên tôi thất bại ở mọi thứ


You held me down, but I got up
Bạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy
Already brushing off the dust
Sẵn sàng phủi sạch đám bụi bẩn
You hear my voice, your hear that sound
Bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của tôi, nghe thấy âm thanh đó
Like thunder gonna shake the ground
Nó như sấm chớp rung chuyển cả mặt đất
You held me down, but I got up
Bạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy
Get ready 'cause I've ve had enough
Tôi đã sẵn sàng vì tôi đã chịu đựng đủ rồi
I see it all, I see it now
Tôi đã thấy rõ tất cả, giờ tôi đã hiểu rõ rồi


I got the eye of the tiger, a fighter
Tôi có đôi mắt của loài hổ, của một chiến binh
Dancing through the fire
Đánh bại mọi khó khăn, thử thách
'Cause I am a champion
Bởi vì tôi là một nhà vô địch
And you're gonna hear me roar
Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi
Louder, louder than a lion
Lớn hơn, vang dội hơn cả chúa sơn lâm
'Cause I am a champion
Bởi vì tôi là người chiến thắng
And you're gonna hear me roar
Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
You're gonna hear me roar
Rồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi


Now I'm floating like a butterfly
Giờ đây tôi có thể bay bổng như một chú bướm
Stinging like a bee I earned my stripes
Mạnh mẽ như loài ong, tôi đã đoạt được những quân hàm
I went from zero, to my own hero
Từ con số không, giờ tôi đã trở thành người hùng


You held me down, but I got up
Bạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy
Already brushing off the dust
Sẵn sàng phủi sạch đám bụi bẩn
You hear my voice, your hear that sound
Bạn sẽ nghe thấy tiếng nói của tôi, nghe thấy âm thanh đó
Like thunder gonna shake the ground
Nó như sấm chớp rung chuyển cả mặt đất
You held me down, but I got up
Bạn cản trở tôi, nhưng tôi vẫn sẽ đứng dậy
Get ready 'cause I've had enough
Tôi đã sẵn sàng vì tôi đã chịu đựng đủ rồi
I see it all, I see it now
Tôi đã thấy rõ tất cả, giờ tôi đã hiểu rõ rồi


I got the eye of the tiger, a fighter
Tôi có đôi mắt của loài hổ, của một chiến binh
Dancing through the fire
Đánh bại mọi khó khăn, thử thách
'Cause I am a champion
Bởi vì tôi là một nhà vô địch
And you're gonna hear me roar
Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi
Louder, louder than a lion
Lớn hơn, vang dội hơn cả chúa sơn lâm
'Cause I am a champion
Bởi vì tôi là người chiến thắng
And you're gonna hear me roar
Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
You're gonna hear me roar
Rồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
You're gonna hear me roar
Rồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi


Ro-oar
Gào thét
Ro-oar
Gào thét


I got the eye of the tiger, a fighter
Tôi có đôi mắt của loài hổ, của một chiến binh
Dancing through the fire
Đánh bại mọi khó khăn, thử thách
'Cause I am a champion
Bởi vì tôi là một nhà vô địch
And you're gonna hear me roar
Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi
Louder, louder than a lion
Lớn hơn, vang dội hơn cả chúa sơn lâm
'Cause I am a champion
Bởi vì tôi là người chiến thắng
And you're gonna hear me roar
Và bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh
You're gonna hear me roar
Rồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi
Oh oh oh oh oh oh oh
Oh oh oh oh oh oh oh
You're gonna hear me roar
Rồi bạn sẽ nghe thấy tiếng gầm vang của tôi