Quỳnh Hương

Sáng tác: 

Trịnh Công Sơn

Trình bày: 

Lê Tuấn
Nghe thêm