Quê Ngoại Trà Vinh

Sáng tác: 

Trần Quân

Trình bày: 

Hồng Phượng
Nghe thêm