Quê Nghèo

Sáng tác: 

Dân Ca Nam Bộ

Trình bày: 

Đức Thành
Nghe thêm