Quảng Bình Quê Ta Ơi

Sáng tác: 

Hoàng Vân

Trình bày: 

Thu Hiền & 

Bích Hồng


Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta nhiều ngói mới
Rằng : có đằng cay nên chừ mới có ngọt bùi
Nếu ai hỏi vì sao quê hương chúng ta đồng lúa tốt
Có nhớ những ngày cơ cực tối tăm ngày xưa
Quảng Bình ( Khoan khoan hò khoan ) bao mến thương ( Khoan khoan hò khoan )
Đã mười năm rồi quê ta bao đổi thay rồi ( Khoan khoan hò khoan )
Từ biển xanh ( Khoan khoan hò khoan ) đến rừng núi xanh ( Khoan khoan hò khoan )
Xinh tươi bốn mùa rộn vang tiếng hò khoan Lệ Thủy trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê
Ơi chị dân quân canh gác ven biển
Ơi anh chiến sĩ cang gác bầu trời
Mỗi ngày quê ta trưởng thành hạt giống cách mạng đã nảy mầm xanh tươi

(Điệp khúc)

Quảng Bình quê ta ơi !
Giữ lấy đất trời của quê hương ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
Quảng Bình quê ta ơi !
Muôn người như một gửi về Trịn Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà

Có ai về Đại Phong xin vô ghé thăm vùng bến Tiến
Tay cuốc khai hoang đã đẩy lùi quá khứ nghèo nàn
Có ai về Quảng Phú vui nghe tiếng hò kéo lưới
Hợp tác chung trời chung biển cá tươi đầy khoang
Vẻ vang thay ( Khoan khoan hò khoan ) bao tấm gương ( Khoan khoan hò khoan )
Bám biển đêm ngày ( Khoan khoan hò khoan )
Đồng luá xanh ( Khoan khoan hò khoan ) với hàng cây xanh ( khoan khoan hò khoan )
Vui trên bến thuyền ngược xuôi giữa dòng Nhật Lệ như những con thoi suốt ngày từng đoàn xe đi
Ơi chị thanh niên phơi muối ven biển
Ơi anh công nhân đắn gỗ trên rừng
Lưá tuổi thanh xuân hai mươi tuổi đời cùng với quê hương lớn lên rồi cả cuộc đời mới

(Điệp khúc)

Quảng Bình quê ta ơi !
Giữ lấy đất trời của quê hương ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
Quảng Bình quê ta ơi !
Muôn người như một gửi về Trịn Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà

Có ai về Rào Nam xin vô ghé thăm vùng Cự Nẫm
Làng chiến đấu xưa nay đã đổi mới muôn màu
Có ai về Cảnh Dương quê tôi đứng nơi đầu sóng gió
Truyền thống đánh giặc giữ làng mãi mãi còn đây
Dòng sông Giang ( Khoan khoan hò khoan ) với hàng dương ( Khoan khoan hò khoan )
Đời đời hát ca tên anh , những người anh hùng ( Khoan khoan hò khoan )
Có còn nhớ chăng ( Khoan khoan hò khoan ) những ngày kháng chiến ( Khoan khoan hò khoan )
Đêm đêm ngóng chờ tin thắng trận bến Xuân Bồ
Ôi ! nhớ sao các mẹ các anh chị dành gạo nuôi quân
Ơi ! chị dân quân canh gác ven biển
Ơi ! anh chiến sĩ canh gác bầu trời
Mỗi ngày qua quê ta trưởng thành hạt giống cách mạng đã nảy mầm xanh tươi


(Điệp khúc)

Quảng Bình quê ta ơi !
Giữ lấy đất trời của quê hương ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu qúy
Quảng Bình quê ta ơi !
Muôn người như một gửi về Trị Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về trong một nhà

1. [D] Nếu ai hỏi vì [G] sao quê hương chúng ta nhiều [D] ngói mới
Rằng có đắng [G] cay nên chừ mới có ngọt [A] bùi
[D] Nếu ai hỏi vì [G] sao quê hương chúng ta đồng [D] lúa tốt
Có nhớ những [A] ngày cơ cực tối tăm ngày [D] xưa

Quảng [D] Bình (Khoan khoan hò khoan) bao mến thương (Khoan khoan hò khoan)
Đã mười [G] năm rồi quê [A] ta bao đổi thay [Em] rồi (Khoan khoan hò khoan)
Từ biển [D] xanh (Khoan khoan hò khoan) đến rừng núi xanh (Khoan khoan hò khoan)
Xanh tươi [A] bốn mùa rộn vang tiếng [D] hò khoan
Lệ [A] Thuỷ trên dòng sông Kiến Giang dạt dào tình quê

[D] Ơi chị dân quân canh gác ven [A] biển, [D] ơi anh chiến sĩ canh gác bầu [A]trời
Mỗi ngày [D] qua quê ta trưởng thành hạt giống cách mạng đã nảy mầm, nảy mầm xanh [A] tươi.
Quảng Bình quê ta [D] ơi! giữ lấy đất trời của quê hương [A] ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu quý Quảng Bình quê ta [D] ơi!
Muôn người như [A] một gửi về Trị [D] Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta [A7] sẽ về trong một [D] nhà

2. [D] Có ai về Đại [G] Phong xin vô ghé thăm vùng [D] bến Tiến
Tay cuốc khai [G] hoang đã đẩy lùi quá khứ nghèo [A] nàn
[D] Có ai về Quảng [G] Phú vui nghe tiếng hò [D] kéo lưới
Hợp tác chung [A] trời chung biển cá tươi đầy [D] khoang.

Vẻ [D] vang thay (Khoan khoan hò khoan) bao tấm gương (Khoan khoan hò khoan)
Bám biển [G] đêm ngày chiến [A] thắng bão lụt đêm [Em] ngày (Khoan khoan hò khoan)
Đồng luá [D] xanh (Khoan khoan hò khoan) với hàng cây xanh (khoan khoan hò khoan)
Vui trên bến [A] thuyền ngược xuôi [D] giữa dòng
Nhật [A] Lệ như những con thoi suốt ngày từng đoàn xe đi

[D] Ơi chị thanh niên phơi muối ven [A] biển, [D] ơi anh công nhân đắn gỗ trên [A] rừng
Lứa tuổi [D] thanh xuân hai mươi tuổi đời cùng với quê hương lớn lên rồi cả cuộc đời [A] mới.
Quảng Bình quê ta [D] ơi! giữ lấy đất trời của quê hương [A] ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu quý Quảng Bình quê ta [D] ơi!
Muôn người như [A] một gửi về Trị [D] Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta [A7] sẽ về trong một [D] nhà

3. [D] Có ai về Rào [G] Nam xin vô ghé thăm vùng [D] Cự Nẫm
Làng chiến đấu [G] xưa nay đã đổi mới muôn [A] màu
[D] Có ai về Cảnh [G] Dương quê tôi đứng nơi đầu [D] sóng gió
Truyền thống đánh [A] giặc giữ làng mãi mãi còn [D] đây.

Dòng [D] sông Giang (Khoan khoan hò khoan) với hàng dương xanh (Khoan khoan hò khoan)
Đời đời [G] hát ca tên anh, [A] những người anh [Em] hùng (Khoan khoan hò khoan)
Có còn nhớ [D] chăng (Khoan khoan hò khoan) những ngày kháng chiến (Khoan khoan hò khoan)
Đêm đêm ngóng [A] chờ từng tin thắng trận bến [D] Xuân Bồ
Ôi! [A] Nhớ sao các mẹ các chị dành gạo nuôi quân.

[D] Ơi chị dân quân canh gác ven [A] biển, [D] ơi anh chiến sĩ canh gác bầu [A]trời
Mỗi ngày [D] qua quê ta trưởng thành hạt giống cách mạng đã nảy mầm, nảy mầm xanh [A] tươi.
Quảng Bình quê ta [D] ơi! giữ lấy đất trời của quê hương [A] ta
Giữ lấy những gì mà ta yêu quý Quảng Bình quê ta [D] ơi!
Muôn người như [A] một gửi về Trị [D] Thiên tấm lòng sắt son
Hẹn ngày chiến thắng ta [A7] sẽ về trong một [D] nhà


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Cách Mạng


Nghe thêm