Quán Ốc

Sáng tác: 

Trương Phi Hùng

Trình bày: 

Kiều Ngọc Huyền
Nghe thêm