Qua Cơn Mê

Sáng tác: 

Trần Trịnh

Trình bày: 

Hoàng Minh Viễn
Nghe thêm