Qua Bến Đò Quan

Trình bày: 

Tân Nhàn


Hê bồng bềnh bồng bềnh bồng bè ai nhẹ lướt ơ
Hơ qua bến bến Đò Quan
Dô khoan dô khoan mà lắng nghe sóng nước ơ âm vang tình người

Bến nước quê tôi ai qua rồi chẳng nhớ
Nhớ tiếng còi tầm xốn xang trong lòng người thợ
Niềm vui rộng mở hòa cùng máy sợi máy tơ
Dệt trọn ước mơ của người chiến sĩ năm xưa

Ơ dệt trọn ước mơ của người chiến sĩ năm xưa
Thân mang gông miệng ngâm thơ
Đuổi quân ư giặc nước

Để bến sông nay kìa bè xuôi kìa tàu ngược
Nhộn nhịp như cánh thoi đưa
Như thuyền bơi chải hội mùa
Hỡi ai xưa còn nhớ bao kiếp người tha phương
Đau thương dưới màn sương gió
Chân bước xuống tàu mà lòng quặn đau con tàu
Vọng lời thở than nước mắt nhòa trong mưa

Nay thỏa ước mơ bao đời hằng mơ ước
Ta như chim trời vẫy vùng cùng đất nước
Ta như cánh buồm lộng gió vượt nẻo trùng khơi
Náo nức sóng dời bến nước quê tôi
Bát ngát tiếng cười bến cảng đông vui
Ngọt lịm giọng hò bao lưu luyến nước mình ơi

Bến nước quê tôi ai qua rồi chẳng nhớ
Nhớ tiếng còi tầm xốn xang trong lòng người thợ
Niềm vui rộng mở hòa cùng máy sợi máy tơ
Dệt trọn ước mơ của người chiến sĩ năm xưa

Ơ dệt trọn ước mơ của người chiến sĩ năm xưa
Thân mang gông miệng ngâm thơ
Đuổi quân ư giặc nước

Đây bến sông nay kìa bè xuôi kìa tàu ngược
Nhộn nhịp như cánh thoi đưa
Như thuyền bơi chải hội mùa
Hỡi ai xưa còn nhớ bao kiếp người tha phương
Đau thương dưới màn xương gió
Chân bước xuống tàu mà lòng quặn đau con tàu
Vọng lời thở than nước mắt nhòa trong mưa

Nay thỏa ước mơ bao đời hằng mơ ước
Ta như chim trời vẫy vùng cùng đất nước
Ta như cánh buồm lộng gió vượt nẻo trùng khơi
Náo nức sóng dời bến nước quê tôi
Bát ngát tiếng cười bến cảng đông vui
Ngọt lịm giọng hò bao lưu luyến ớ mình ơi


Xem trên YoutubeNghe thêm