Pray

Trình bày: 

Lâm Hiểu Bồi


十字路口的迷惘
横躺的梦 直觉的想像
移动的人们有着冷漠的优雅
为存在寻找解答
我的固执 像是个笑话
时间 金钱 爱 和家
谁不再为他想办法
真理握在谁手上 能区隔疯狂
能勇敢吞下肮脏的谎
害怕让恐惧更强大
我面对眼也不眨
I pray to figure out who I am
心说的语言 能传得多远
I pray to do up these wrong I've made
生命就这么一回
苦辣酸甜都让我甘愿

Thể loại:  Đài Loan,  Hoa Ngữ


Nghe thêm