Piano Sonata No.4 In E Flat, K.282 (189g)

Trình bày: 

Glenn Gould
Nghe thêm