Piano Sonata No.2 In F, K.280 (189e)

Trình bày: 

Glenn Gould
Nghe thêm