Phượng Hồng

Sáng tác: 

Vũ Hoàng

Trình bày: 

Hải Dương




Nghe thêm