Phố Buồn

Sáng tác: 

Phạm Duy

Trình bày: 

Hoài Lâm


Ðường về đêm đêm mưa rơi ướt bước chân em
Bùn lầy không quên bôi thêm lối ngõ không tên
Qua mấy gian không đèn
Những mái tranh im lìm
Ðường về nhà em tối đen

Nhìn vào khe song trông anh ốm yếu ho hen
Một ngày công lao không cho biết đến hương đêm
Em bước chân qua thềm
Mưa vẫn rơi êm đềm
Và chỉ làm phố buồn thêm

Hạt mưa, mưa rơi tí tách
Mưa tuôn dưới vách
Mưa xuyên qua mành

Hạt mưa, mưa qua mái rách
Mưa như muốn trách
Sao ta chạy quanh

Hạt mưa, mưa yêu áo rách
Yêu đôi sát nách
Mưa ngưng không đành

Hạt mưa, mưa reo tí tách
Mưa lên tiếng hát
Ru cơn mộng lành

Ðường về trong mơ đêm đêm phố lớn thênh thang
Ánh sáng kinh kỳ tràn lan
Ðời nghèo không riêng thương yêu bóng dáng Xuân sang
Yêu phố vui, nhà gạch ngon
Ðèn đêm không soi bóng vắng
Kinh đô thắc mắc
Im nghe phố buồn
Người đi trong đêm tối ám
Nghe mưa thức giấc
Khuyên nhau chờ mong


Xem trên Youtube

Đường về đêm đêm mưa rơi ướt [Gm] bước chân em
Buồn lầy không quên bôi thêm lối [Cm] ngõ không tên
Qua mấy gian không [Gm] đèn, những mái tranh im [D7] lìm
Đường về nhà em tối [D7] đen

Nhìn vào khe song trông anh ốm [Gm] yếu ho hen
Một ngày công lao không cho biết [Cm] đến hương đêm
Em bước chân qua [Gm] thềm, mưa vẫn rơi êm [D7] đềm
Và chỉ làm phố buồn [Gm] thêm

Hạt [G] mưa, mưa rơi tí tách mưa tuôn dưới vách
Mưa xuyên qua [D7] mành hạt [Am] mưa, mưa qua mái [D7] rách
Mưa như muốn trách sao ta chạy [G] quanh

Hạt [G] mưa, mưa yêu áo rách yêu đôi sát nách
Mưa ngưng không [D7] đành hạt [Am] mưa, mưa gieo tí [D7] tách
Mưa lên tiếng hát ru cơn mộng [G] lành

Đường về trong mơ đêm đêm phố [Cm] lớn thênh thang
Ánh sáng kinh kỳ tràn [G] lan
Đời nghèo không riêng thương yêu bóng [Cm] dáng xuân sang
Yêu phố vui nhà gạch [D7] ngon

Đèn [G] đêm không soi phố vắng
Kinh đô thắc mắc, im nghe phố buồn
Người [D7] đi trong đêm tối ám, nghe mưa thức giấc
Khuyên nhau chờ [G] mong


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trữ Tình


Nghe thêm