Phàn Nàn

Trình bày: 

Gạt Tàn Đầy


Đã bao đêm đi làm cả ngày mệt nhưng vẫn cố ...
vác guitar lao đi tập nhạc tập xong hết tối .....
nhẽ ra nên xong việc về nhà mà xem sách báo
sẽ ko gây ra chuyện phiền hà người ta cứ nói...


Nghe bật bông còn hơn...
ten tèn ten nghe ngang phè ....
nghe bật bông còn hơn ....
ten tèn ten nghe ngang phè .....


Mấy tháng lương dành dụm đàn sao đắt thế ...
Có giutar chưa xong lại còn phedal lích kích ....
lắm khi tôi hay bị cằn nhằn nhạc ơi bé xuống ...
mất bao nhiêu công nếu ko cẩn thận thành ra công cốc ....


Tuy mệt nhưng mà vui....
la là la lá la là ....
tuy mệt nhưng mà vui ....
la là la là la lá la là ....

Thể loại:  Rock Việt,  Việt Nam


Nghe thêm