Phận đời nổi trôi

Sáng tác: 

Nhạc Hoa Lời Việt

Trình bày: 

Ngọc Ánh Sáng


1. Bởi phận nghèo xa quê
Ta bỏ lại quê do bởi bạc tiền
Thương cho cha phải sống cơ hàn
Lam lũ vớimẹ cũng vì con khókhăn

2. Những ngày dài tha hương
Tự mình vươn trôi nỗi thị thành
Bao bon chen đổi lấy đồng tiền
Đêm ở quê người tôi một mình đơn côi

ĐK: Nhiều lúc đau buồn,
tuy bao vất vả trên nơi xứ lạ
Cha mẹ không thể gặp, anh chị không thể gần
Tôi một mình đơnbóng, giờ chỉ một mình tôi

3. Thấy nhà nhà an vui
Sao đời ta khốn khổ nữa đời
Bao gian nan vẫn trắng tay hoài
Biết đến nơi nào gia đình được cơ ngơi


Xem trên Youtube

Intro: [Em][Em]-[G][D]-[Bm][D]-[A][A]-[Bm][Em]

1. Bởi phận nghèo [Em] xa quê
Ta bỏ lại [A] quê do bởi [Em] bạc tiền
Thương cho [Bm] cha phải sống cơ [D] hàn
Lam lũ với[A] mẹ cũng vì [Em] con khó[B7] khăn

2. Những ngày dài [Em] tha hương
Tự mình [A] vươn trôi nỗi [Em] thị thành
Bao bon [Bm] chen đổi lấy đồng [D] tiền
Đêm ở quê [A] người tôi một [Bm] mình đơn [Em] côi

ĐK: Nhiều lúc đau [Em] buồn,
[A] tuy bao vất [Em] vả [A] trên nơi xứ [Em] lạ
Cha mẹ không thể [Bm] gặp, anh chị không thể [D] gần
Tôi một mình đơn[Bm] bóng, giờ chỉ một [Em] mình tôi

3. Thấy nhà nhà [Em] an vui
Sao đời [A] ta khốn khổ [Em] nữa đời
Bao gian [Bm] nan vẫn trắng tay [D] hoài
Biết đến nơi [A] nào gia đình [B7] được cơ [Em] ngơi


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Chế


Nghe thêm