Party Time

Trình bày: 

Lý Văn


Baby Girl 穿上漂亮衣裳
今天星期八 期待开心一场
Baby Girl 不爱淑女靓妆
最In的时尚 来我Twitter逛逛
角落 That Boy
是不是 你喜欢的模样
说着一口英伦腔
中央 舞池的中央
Long Hair 金黄色的头发
是不是你姐妹来捧场
It’s The Party Time
赶快忘记你了不起的忧伤
It’s The Party Time
喜欢就来听听我的歌唱
Let Me Rock Your Time
心情好似发狂的惊涛骇浪
Let Me Rock Your Time
这里是你最美的天堂
谁都别想 让魔鬼来砸场

Thể loại:  Đài Loan,  Hoa Ngữ


Nghe thêm