Part 1

Trình bày: 

Nell


빗소리에 흠뻑 취해
조용히 길을 걷다가
쏟아버린 내 눈물

따뜻한 커피를 마시며
TV 뉴스를 보다가
쏟아 내버린 눈물
어쩌면 그때 그 순간에
이미 정해지는 걸까

In my heart
I miss you love
With my heart
I miss you love
겨울이 오는 소리에
문득 니가 떠올라
쏟아 내버린 눈물
어쩌면 그때 그 순간에
모두 잃어버린 걸까

In my heart
I miss you love
With my heart
I miss you love

많은 시간이 흘러갔네요

가만히 시계를 보다가
I miss you love
I miss you love
I miss you love
I miss you love
I miss you love

I miss you loveThể loại:  Hàn Quốc,  Rock


Nghe thêm