One Night

Trình bày: 

La Bách Cát


follow me
follow me
follow me
xia la la oh xia la la
温暖饮醉杯
oh oh oh oh oh oh
你留下许多情
xia la la oh xia la la
温暖饮醉杯
寂寞的夜晚 看也没有用
一切在于你照我走
follow me
follow me
follow me

Thể loại:  Hoa Ngữ,  Đài Loan


Nghe thêm