One

Sáng tác: 

Axel Johansson

Trình bày: 

Axel Johansson


[Chorus]
You're in my head
You’re in my mind
You're the only one
You're the only one
I lost my breath
I lost my mind
You’re the only one
You're the only one
The only one I want
Ah ah
The only one I want
Ah ah

[Drop]
You're in my head
You're in my mind
You're the only one
You're the only one
I lost my breath
I lost my mind
You're the only one
You're the only one

[Chorus]
You’re in my head
You’re in my mind
You're the only one
You’re the only one
I lost my breath
I lost my mind
You're the only one
You're the only one
The only one I want
Ah ah
The only one I want
Ah ah

[Drop]
You're in my head
You’re in my mind
You're the only one
You're the only one
I lost my breath
I lost my mind
You're the only one
You're the only one

[Outro]
Ah ah
The only one I want
Ah ah
The only one I want

Thể loại:  Âu Mỹ,  Electronic / Dance


Nghe thêm