On My Mind

Trình bày: 

Cody Simpson


[Cody Simpson - Verse 1]

Tôi ngủ suốt ngày
Tôi đang cố gắng không phai
Nhưng mỗi đêm
Tôi vừa mới được nằm thao thức
Nguyên nhân tôi, tôi không thể giúp bạn có được ra khỏi tâm trí của tôi

Thời điểm đó chúng tôi gặp nhau, tôi đã không biết được nêu ra
Mà tôi đã nhìn vào một khuôn mặt tôi sẽ không bao giờ quên
Nguyên nhân tôi, tôi không thể giúp bạn có được ra khỏi tâm trí của tôi

Tôi không thể giúp bạn có được ra khỏi tâm trí của tôi
Cho tôi cơ hội để yêu em
Tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chỉ
Gây ra bạn đang ở trên tâm trí của tôi
Tôi muốn biết bạn cảm thấy nó
Những gì bạn nhìn thấy khi bạn nhắm mắt lại
Gây ra bạn đang ở trên tâm trí của tôi

[Cody Simpson - Verse 2]

Tôi muốn là tốt nhất
Tôi muốn trở thành tồi tệ nhất
Tôi muốn trở thành lực hấp dẫn trong vũ trụ của bạn
Và tôi, tôi muốn ở đó để giúp bạn bay
Tôi sẽ giúp bạn bay cô gái

Oh, còn tôi chờ đợi
Các chi tiết mà tôi sợ
Rằng một ai đó sẽ đánh lừa trái tim của bạn và đưa bạn đi

Nguyên nhân tôi, cuối cùng tôi nhận ra,
Mà tôi không thể giúp bạn có được ra khỏi tâm trí của tôi

[Chorus]

Cho tôi cơ hội để yêu
Tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chỉ
Gây ra bạn đang ở trên tâm trí của tôi
Tôi muốn biết bạn cảm thấy nó
Những gì bạn nhìn thấy khi bạn nhắm mắt lại
Gây ra bạn đang ở trên tâm trí của tôi

[Bridge]

Cô gái tôi không thể sống thiếu em
Tôi không thể nghĩ thẳng mà không có bạn, không
Vì vậy, cho tôi biết tôi nên làm gì
Nếu tôi không thể có được bạn ra khỏi tâm trí của tôi

Cho tôi cơ hội để yêu
Tôi sẽ cho bạn biết lý do tại sao chỉ
Gây ra bạn đang ở trên tâm trí của tôi

[Chorus]

Tôi phải biết bạn cảm thấy nó
Những gì bạn nhìn thấy khi bạn nhắm mắt lại
Gây ra bạn đang ở trên tâm trí của tôi
Bạn đang ở trên tâm trí của tôi
Bạn đang ở trên tâm trí của tôi cả ngày và đêm, oh
Gây ra bạn đang ở trên tâm trí của tôi

Thể loại:  Pop,  Âu Mỹ


Nghe thêm