Ở Trọ

Sáng tác: 

Trịnh Công Sơn

Trình bày: 

Mỹ Linh


Con chim ở đậu cành tre
Con cá ở trọ trong khe nước nguồn
Cành tre ... í ... a
Dòng sông ... í ... a
Tôi nay ở trọ trần gian
Trăm năm về chốn xa xăm cuối trời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Xưa kia ở đậu miền xa
Cơn gió ở trọ bao la đất trời
Miền xa ... í ... a
Trời đất ... í ... a
Nhân gian về trọ nhiều nơi
Bâng khuâng vì những đôi môi rất hồng
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Mây kia ở đậu từng không
Mưa nắng ở trọ bên trong mắt người
Từng không ... í ... a
Người xinh ... í ... a
Tim em người trọ là tôi
Mai kia dù có xa xôi cũng gần
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Môi xinh ở đậu người xinh
Đi đứng ở trọ đôi chân Thúy Kiều
Người xinh ... í ... a
Kiều xinh ... í ... a
Xin cho về trọ gần nhau
Mai sau dù có ra sao cũng đành
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

Trăm năm ở đậu ngàn năm
Đêm tối ở trọ chung quanh nỗi buồn
Ngàn năm ... í ... a
Buồn như ... í ... a
Ô hay là một vòng xinh
Tôi như người bỗng lênh đênh giữa đời
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...
í ... a ... í ... à ... í ... à ... a ...

1. Con [F] chim ở đậu cành [Dm] tre
Con [F] cá ở [Am] trọ trong [C] khe nước [F] nguồn
Cành [Dm] tre ... í ...[Gm] a
Dòng [C] sông ... í ... [F] a
Tôi nay ở trọ trần [Dm] gian
Trăm [Gm] năm về [Am] chốn xa [C] xăm cuối [F] trời
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ...

2. Xưa [F] kia ở đậu miền [Dm] xa
Cơn [F] gió ở [Am] trọ bao [C] la đất [F] trời
Miền [Dm] xa ... í ... [Gm] a
Trời [C] đất ... í ...[F] a
Nhân gian về trọ nhiều [Dm] nơi
Bâng [Gm] khuâng vì [Am] những đôi [C] môi rất [F] hồng
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ...

3. Mây [F] kia ở đậu từng [Dm] không
Mưa [F] nắng ở [Am] trọ bên [C] trong mắt [F] người
Từng [Dm] không ... í ...[Gm] a
Người [C] xinh ... í ... [F] a
Tim em người trọ là [Dm] tôi
Mai [Gm] kia về [Am] chốn xa [C] xôi cũng [F] gần
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ...

4. Môi [F] xinh ở đậu người [Dm] xinh
Đi [F] đứng ở [Am] trọ đôi [C] chân Thúy [F] Kiều
Người [Dm] xinh ... í ... [Gm] a
Kiều [C] xinh ... í ... [F] a
Xin cho về trọ gần [Dm] nhau
Mai [Gm] kia dù [Am] có ra [C] sao cũng [F] đành
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ...

5. Trăm [F] năm ở đậu ngàn [Dm] năm
Đêm [F] tối ở [Am] trọ chung [C] quanh nỗi [F] buồn
Ngàn [Dm] năm ... í ... [Gm] a
Buồn [C] như ... í ... [F] a
Ơ hay là một vòng [Dm] xinh
Tôi [Gm] như người [Am] bỗng lênh [C] đênh giữa [F] đời
í ... [Bb] a ... í ... [Gm] à ... í ... [C] à ... [F] a ...Nghe thêm