Ở đâu

Sáng tác: 

DC Tâm

Trình bày: 

Chu Thuý Quỳnh


1. Sao không chào mà biệt ai cũng thấy mỗi em không biết
Anh đã âm thầm đổi thay chỉ còn mình em đứng đây
Đường anh đi tìm quá đẹp đi cùng em con đường lại quá hẹp
Điều cần đến sẽ đến nên còn gì để giữ anh

T-ĐK:
Khi yêu lâu tình cảm sẽ dư thừa đã khiến anh
Chẳng biết quý dẫn đến chán mau tìm ai tâm đầu
Vở kịch này anh đã diễn mang em đổ sông đổ biển
Dùng hàng vạn lý do kết câu chuyện

ĐK:
Ở đâu thủy chung ở đâu chứa mật ngọt điêu ngoa
Hãy đi đến đi một lần để biết anh à
Ở đâu bình yên ở đâu trêu đùa vui hương hoa
Thời gian sẽ chứng minh dần tất cả

Đợi khi cuộc vui tàn ta lại gặp nhau nhỉ
Chữa lành vết thương để không phải ai đơn phương
Em vẫn sẽ là em vẫn luôn tha thứ, yêu anh.

2. Mỗi anh xoay thôi mà trái đất đâu thể xoay nhanh thế
Ở cạnh bên một người chán chê vậy điều gì khiến, anh say mê ?
Lời chia tay thật quá gần nên việc chi che đậy cẩn thận
Điều cần đến sẽ đến nên chẳng cần gì giữ thêm.

T-ĐK:
Khi yêu lâu tình cảm sẽ dư thừa đã khiến anh
Chẳng biết quý dẫn đến chán mau tìm ai tâm đầu
Vở kịch này anh đã diễn mang em đổ sông đổ biển
Dùng hàng vạn lý do kết câu chuyện

ĐK:
Ở đâu thủy chung ở đâu chứa mật ngọt điêu ngoa
Hãy đi đến đi một lần để biết anh à
Ở đâu bình yên ở đâu trêu đùa vui hương hoa
Thời gian sẽ chứng minh dần tất cả

Đợi khi cuộc vui tàn ta lại gặp nhau nhỉ
Chữa lành vết thương để không phải ai đơn phương
Em vẫn sẽ là em vẫn luôn tha thứ, yêu anh.


Xem trên Youtube

1. [C] Sao không chào mà biệt ai cũng [Bm7] thấy mỗi em không biết
Anh [Am7] đã âm thầm đổi [D7] thay chỉ còn mình [G] em đứng đây
Đường [C] anh đi tìm quá đẹp đi cùng [Bm7] em con đường lại quá hẹp
Điều cần [Am7] đến sẽ đến nên [D7] còn gì để giữ [G] anh

T-ĐK:
Khi yêu [C] lâu tình cảm sẽ dư thừa đã khiến anh
Chẳng biết [Bm7] quý dẫn đến chán mau tìm ai tâm [Em] đầu
Vở kịch này [Am7] anh đã diễn mang em đổ sông đổ biển
Dùng hàng vạn [C] lý do kết câu [D7] chuyện

ĐK:
Ở đâu thủy [C] chung ở đâu chứa mật ngọt điêu ngoa
Hãy đi đến [Bm7] đi một lần để biết anh à
Ở đâu bình [Am7] yên ở đâu trêu đùa [D7] vui hương hoa
Thời gian sẽ [G] chứng minh dần tất cả

Đợi khi cuộc [C] vui tàn ta lại gặp nhau nhỉ
Chữa lành vết [Bm7] thương để không phải ai đơn phương
Em [Am7] vẫn sẽ là em vẫn [D7] luôn tha thứ, yêu [G] anh.

2. [C] Mỗi anh xoay thôi mà trái đất [Bm7] đâu thể xoay nhanh thế
Ở cạnh [Am7] bên một người chán [D7] chê vậy điều gì [G] khiến, anh say mê ?
Lời [C] chia tay thật quá gần nên việc [Bm7] chi che đậy cẩn thận
Điều cần [Am7] đến sẽ đến nên [D7] chẳng cần gì giữ [G] thêm.

T-ĐK:
Khi yêu [C] lâu tình cảm sẽ dư thừa đã khiến anh
Chẳng biết [Bm7] quý dẫn đến chán mau tìm ai tâm [Em] đầu
Vở kịch này [Am7] anh đã diễn mang em đổ sông đổ biển
Dùng hàng vạn [C] lý do kết câu [D7] chuyện

ĐK:
Ở đâu thủy [C] chung ở đâu chứa mật ngọt điêu ngoa
Hãy đi đến [Bm7] đi một lần để biết anh à
Ở đâu bình [Am7] yên ở đâu trêu đùa [D7] vui hương hoa
Thời gian sẽ [G] chứng minh dần tất cả

Đợi khi cuộc [C] vui tàn ta lại gặp nhau nhỉ
Chữa lành vết [Bm7] thương để không phải ai đơn phương
Em [Am7] vẫn sẽ là em vẫn [D7] luôn tha thứ, yêu [G] anh.


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm