彩虹眼泪/ Nước Mắt Cầu Vòng

Trình bày: 

Lưu Tử Linh & 

Đồng LệThể loại:  Trung Quốc,  Hoa Ngữ


Nghe thêm