说了罢了/ Nói Rồi Thì Thôi

Trình bày: 

Tăng Thục CầnThể loại:  Hoa Ngữ,  Đài Loan


Nghe thêm