Nơi Đó

Trình bày: 

Hoàng Hải


Có phải lúc đớn đau thật nhiều
Và chính lúc ấy em sẽ nhớ anh thật nhiều
Phải không em, nhìn đi, nhìn đi, phải không em
Anh đã nói.

Vứt cất những yêu thương vội vàng
Và nuốt nước mắt, nước mắt, em xa ngút ngàn
Vì ai, ai? Lòng tin, lòng tin vỡ tan rồi
Do em thôi.

Và khi em không cần anh mình không còn, em bên cạnh ai
Hết hết rồi rồi
Giờ này tình yêu lại lại muốn quay về
Muốn anh nghe thêm gì?

Ở nơi đó em còn nhớ gì
Sẽ nhận được những gì,
Để quên hình bóng anh, anh, anh
Đó là trong lúc em hạnh phúc quá êm đềm.

I don't know where you go on
I don't know the true
Please come back to me
What I can do, what i can do
I can't believe yeah

Những nước mắt bao nhiêu yêu thương lần đầu
Em vui thì con tim anh lại đau hơn nhiều, hơn nhiều
Đó là trong em hạnh phúc quá êm đềm
Do em, do em eh eh, do em ooh ohh.

Vứt cất những yêu thương vội vàng
Và nuốt nước mắt, nước mắt, em xa ngút ngàn
Vì ai, ai? Lòng tin, lòng tin vỡ tan rồi
Do em thôi.

Và khi em không cần anh mình không còn, em bên cạnh ai
Hết hết rồi rồi
Giờ này tình yêu lại lại muốn quay về
Muốn anh nghe thêm gì?

Ở nơi đó em còn nhớ gì
Sẽ nhận được những gì,
Để quên hình bóng anh, anh, anh
Đó là trong lúc em hạnh phúc quá êm đềm.

I don't know where you go on
I don't know the true
Please come back to me
What I can do, what i can do
I can't believe.

Yeah ... những gì
Để quên... bóng anh
Đó là trong lúc em... êm đềm.
I don't know ...
Please come back ...
I can't believe.

Ở nơi đó em còn nhớ gì
Sẽ nhận được những gì,
Để quên hình bóng anh, anh, anh
Đó là trong lúc em hạnh phúc quá êm đềm.

I don't know where you go on
I don't know the true
Please come back to me
What I can do, what i can do
I can't believe yeah

Những nước mắt bao nhiêu yêu thương lần đầu
Em vui thì con tim anh lại đau hơn nhiều, hơn nhiều
Đó là trong em hạnh phúc quá êm đềm
Do em, do em eh eh, do em ooh ohh.

Anh đã nói ...

Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ,  V-Pop


Nghe thêm