Nỗi Buồn

Sáng tác: 

Võ Tá Hân

Trình bày: 

Minh Thuận


(1)
Buồn như ly rượu đầy không có ai để cạn,
Buồn như ly rượu cạn không còn bạn để say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt.
Buồn như khi gặp mặt không có chuyện để vui.
Buồn như trong cuộc đời không có ai là bạn.
Buồn khi trong tình bạn không hiểu được lòng nhau.
Buồn như trong tình sầu bao khó khăn trở ngại.
Buồn khi trong trở ngại hết tin vào tương lai.

ĐK:
Buồn nỗi buồn quạnh hiu, lệ ướt nhòa mi mắt.
Buồn soi gương đối mặt,
Buồn như bóng quạnh hiu.

Buồn như có người yêu, người yêu nay lạnh nhạt.
Buồn khi tình đã bạc,
Đời sống tựa rong rêu.

Buồn như trong cuộc đời không có ai là bạn.
Buồn khi trong tình bạn không hiểu được lòng nhau.
Buồn như trong tình sầu bao khó khăn trở ngại.
Buồn khi trong trở ngại hết tin vào tương lai.


(2)
Buồn như ly rượu đầy không có ai để cạn,
Buồn như ly rượu cạn không còn bạn để say.
Buồn như trong một ngày hai đứa không gặp mặt.
Buồn như khi gặp mặt không có chuyện để vui.
Buồn như trong cuộc đời không có ai là bạn.
Buồn khi trong tình bạn không hiểu được lòng nhau.
Buồn như trong tình sầu bao khó khăn trở ngại.
Buồn khi trong trở ngại hết tin vào tương lai.

ĐK:
Buồn nỗi buồn quạnh hiu, lệ ướt nhòa mi mắt.
Buồn soi gương đối mặt,
Buồn như bóng quạnh hiu.

Buồn như có người yêu, người yêu nay lạnh nhạt.
Buồn khi tình đã bạc,
Đời sống tựa rong rêu.

Buồn khi trong cuộc đời không có ai là bạn.
Buồn khi trong tình bạn không hiểu được lòng nhau.
Buồn như trong tình sầu bao khó khăn trở ngại.
Buồn khi trong trở ngại hết tin vào tương lai.

Thể loại:  Nhạc Trẻ,  Việt Nam


Nghe thêm