Nobody Knows

Trình bày: 

Darin


Tôi bị mất trong các đường phố ở thành phố đau
Tôi đã học được làm thế nào để khóc, làm thế nào để đi điên
Tình yêu của bạn, bởi vì tình yêu của bạn

Người phụ nữ gypsy ở góc biết tên tôi
Tuy nhiên, vẫn còn cô không thể nói khi bạn đang trở lại một lần nữa
Tình yêu của bạn, bởi vì tình yêu của bạn

Pre-chorus
Không ai biết
Không ai biết
Không ai biết
Không ai biết

hợp ca
Bạn có thể cảm thấy trái tim tôi
Tôi có thể cảm thấy tốc độ của bạn
Nhanh hơn mỗi giây
Nhảy múa theo nhịp
Tình yêu là gì, không ai biết

Bị mắc kẹt trong đám cháy chỉ để nhìn thấy trong đôi mắt của bạn
Nuốt niềm tự hào của tôi đấu tranh để sống sót
Tình yêu của bạn, bởi vì tình yêu của bạn

Không ai biết
Không ai biết
Không ai biết
Không ai biết

hợp ca
Bạn có thể cảm thấy trái tim tôi
Tôi có thể cảm thấy tốc độ của bạn
Nhanh hơn mỗi giây
Nhảy múa theo nhịp
Những gì yêu thương, cho tôi biết tình yêu là những gì

(Không ai biết)

Bạn có thể cảm thấy trái tim tôi
Tôi có thể cảm thấy tốc độ của bạn (Không ai biết)
Nhanh hơn mỗi giây
Nhảy múa theo nhịp (Không ai biết)
Tình yêu là gì, không ai biết

Tình yêu là gì
Để chúng ta biết, để chúng ta biết
Tình yêu là gì
Để chúng ta biết, để chúng ta biết

hợp ca
Bạn có thể cảm thấy trái tim tôi
Tôi có thể cảm thấy tốc độ của bạn
Nhanh hơn mỗi giây
Nhảy múa theo nhịp
Những gì yêu thương, cho tôi biết tình yêu là những gì

(Không ai biết)

Bạn có thể cảm thấy trái tim tôi
Tôi có thể cảm thấy tốc độ của bạn (Không ai biết)
Nhanh hơn mỗi giây
Nhảy múa theo nhịp (Không ai biết)
Tình yêu là gì, không ai biết

Thể loại:  Âu Mỹ,  Pop


Nghe thêm