Những thành phố bên bờ biển cả

Sáng tác: 

Phạm Đình Sáu & 

thơ Huy Cận

Trình bày: 

Kiều Hưng


Những thành phố bên bờ biển cả
Đang dựng lên chưa vội soi gương
Biển gọi gió, cát vàng gọi đá
Xanh thẳm sâu gọi trắng làng tường

1. Những thành phố mọc lên
giao duyên giữa biển biếc đất hồng
Như muối đã chói chang
thơm hương nắng đất liền
Lại bát ngát biển cồn vời vợi
Móng của ta cả bờ lục địa
Thành phố ơi, đời bám rễ sâu
Những thành phố những nàng tiên bể
Đẹp thảnh thơi áo nắng một màu

Những thành phố đóng cừ biển cả
Đang dựng lên ta đến soi gương
Bóng năm tháng vừa quen vừa lạ
In hồn ta xanh biếc… trùng dương

2. Những thành phố mọc lên
giao duyên giữa biển biếc đất hồng
Như muối đã chói chang
thơm hương nắng đất liền
Lại bát ngát biển cồn vời vợi
Ta đứng đây canh thềm lục địa
Thành phố ơi, đời bám rễ sâu
Những thành phố những nàng tiên bể
Đẹp thảnh thơi áo nắng một màu

Những thành phố đóng cừ biển cả
Đang dựng lên ta đến soi gương
Bóng năm tháng vừa quen vừa lạ
In hồn ta xanh biếc… trùng dương


Xem trên Youtube

[E] Những thành [A] phố bên bờ biển [C#m] cả
Đang dựng [F#m] lên chưa vội soi [B7] gương
Biển gọi [E] gió, cát vàng gọi [A] đá
Xanh thẳm [F#m] sâu gọi [A] trắng làng [E] tường

1. Những thành [E] phố mọc [B7] lên
giao [E] duyên giữa biển [F#m] biếc đất [B] hồng
Như [D] muối đã chói chang
thơm [E] hương nắng đất [A] liền
Lại bát [B7] ngát biển cồn vời [E] vợi
Móng của [C#m] ta cả [G#m] bờ lục địa
Thành phố [A] ơi, đời [E] bám rễ [B7] sâu
Những thành [E] phố những nàng tiên [G#m] bể
Đẹp thảnh [C#m] thơi áo [B7] nắng một [E] màu

[E] Những thành [A] phố đóng cừ biển [C#m] cả
Đang dựng [F#m] lên ta đến soi [B] gương
Bóng năm [G#m] tháng vừa [C#m] quen vừa [F#m] lạ
In hồn [A] ta xanh [E] biếc… trùng [B7] dương

2. Những thành [E] phố mọc [B7] lên
giao [E] duyên giữa biển [F#m] biếc đất [B] hồng
Như [D] muối đã chói chang
thơm [E] hương nắng đất [A] liền
Lại bát [B7] ngát biển cồn vời [E] vợi
Ta đứng [C#m] đây canh [G#m] thềm lục địa
Thành phố [A] ơi, đời [E] bám rễ [B7] sâu
Những thành [E] phố những nàng tiên [G#m] bể
Đẹp thảnh [C#m] thơi áo [B7] nắng một [E] màu

[E] Những thành [A] phố đóng cừ biển [C#m] cả
Đang dựng [F#m] lên ta đến soi [B7] gương
Bóng năm [E] tháng vừa [A] quen vừa [F#m] lạ
In hồn [G#m] ta xanh [B7] biếc… trùng [E] dương


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Cách Mạng


Nghe thêm