Những Muộn Màng

Sáng tác: 

Truc Ban Bun

Trình bày: 

Truc Ban Bun & 

Law


Mel :
Giọt mưa, trên lá buồn
Nước mắt cũng không hẹn…
Từng ngày, cứ qua nhẹ nhàng…
Và em, chắc sẽ không nhận ra những điều…
Ở người con trai em đã từng yêu…
Ngày mai, trên lối hẹn
Em nắm tay ai thật chặt…
Lòng anh, cớ sao lại buồn…
Mùa đông cơn gió như lạnh hơn trước kia…
Chợt thương, chợt nhớ chợt đau…
Tìm giữa thênh thang những muộn màng…
Ôm niềm đau ngỡ ngàng…
Mai này, có ai sẽ mang buồn vui đến bên đời em…
Để gió đông qua từng con phố nhỏ…
Lòng muôn lần yếu đuối…
Những cơn đau giăng ngang đường đi…
……….
Ngày mai, trên lối hẹn
Em nắm tay ai thật chặt…
Lòng anh, cớ sao lại buồn…
Mùa đông cơn gió như lạnh hơn trước kia…
Chợt thương, chợt nhớ chợt đau…
Tìm giữa thênh thang những muộn màng…
Ôm niềm đau ngỡ ngàng…
Mai này, có ai sẽ mang buồn vui đến bên đời em…
Để gió đông qua từng con phố nhỏ…
Lòng muôn lần yếu đuối…
Những cơn đau giăng ngang đường đi…
Tìm giữa thênh thang những muộn màng…
Ôm niềm đau ngỡ ngàng…
Mai này, có ai sẽ mang buồn vui đến bên đời em…
Để gió đông qua từng con phố nhỏ…
Lòng muôn lần yếu đuối…
Những cơn đau giăng ngang đường đi…
Sau bên ai cũng chẳng phải anh…


Xem trên Youtube


Thể loại:  Việt Nam,  Nhạc Trẻ


Nghe thêm