Những Cô Gái Đồng Bằng Sông Cửu Long

Sáng tác: 

Huỳnh Thơ

Trình bày: 

Tân Nhàn & 

Thu Hà
Nghe thêm