Những Anh Hùng Việt Nam

Sáng tác: 

UMS5

Trình bày: 

UMS5


Ver1:
Đã bao ngày gian Khó ta vẫn đứng lên
Đã bao lần vỡ nát ta vẫn xứng tên
Đất nước nghìn xưa Văn Hiến yêu kiều mến thương
Vẫn hiên ngang dù năm tháng tiêu điều gió sương

Pre chorus:
Dù cho covy đang tuyên chiến
Cả thế giới hôm nay chung một lòng
Việt Nam Ta vẫn luôn hăng hái
Sẳn sàng chiến đấu cho tương lai

Chorus:
Cánh én bay lượn tự do không thể thiếu đi mùa xuân về
Đất nước yên bình an vui không thể thiếu đi những anh hùng
Bất khuất, kiên cường, hiên ngang không ngại nắng mưa và đau buồn
Giữ vững tinh thần hăng hái ta cùng quyết chiến trận nữa nào

Những anh hùng Việt Nam không lùi bước đánh tan cô Vy
Những ngôi sao toả sáng mang hơi ấm và niềm tin
Giữ vững tinh thần Việt Nam kiên cường đấu tranh qua thời gian
Vẫn đó bầu trời toả sáng Những anh hùng Việt Nam

(Pre chorus)
Dù cho covy đang tuyên chiến
Cả thế giới hôm nay chung một lòng
Việt Nam Ta vẫn luôn hăng hái
Sẳn sàng chiến đấu cho tương lai

Chorus:
Cánh en bay lượn tự do không thể thiếu đi mùa xuân về
Đất nước yên bình an vui không thể thiếu đi những anh hùng
Bất khuất, kiên cường, hiên ngang không ngại nắng mưa và đau buồn
Giữ vững tinh thần hăng hái ta cùng quyết chiến trận nữa nào

Những anh hùng Việt Nam không lùi bước đánh tan cô Vy
Những ngôi sao toả sáng mang hơi ấm và niềm tin
Giữ vững tinh thần Việt Nam kiên cường đấu tranh qua thời gian
Vẫn đó bầu trời toả sáng Những anh hùng Việt Nam

Hãy cùng nhau đồng lòng và đoàn kết
Hương về ngày mới đang lên
Là ngày anh em gọi vang,Việt Nam chiến thắng.

Chorus:
Cánh én bay lượn tự do không thể thiếu đi mùa xuân về
Đất nước yên bình an vui không thể thiếu đi những anh hùng
Bất khuất, kiên cường, hiên ngang không ngại nắng mưa và đau buồn
Giữ vững tinh thần hăng hái ta cùng quyết chiến trận nữa nào

Những anh hùng Việt Nam không lùi bước đánh tan cô Vy
Những ngôi sao toả sáng mang hơi ấm và niềm tin
Giữ vững tinh thần Việt Nam kiên cường đấu tranh qua thời gian
Vẫn đó bầu trời toả sáng Những anh hùng Việt Nam


Xem trên Youtube

Ver1:
Đã bao [Am] ngày gian Khó ta vẫn [G] đứng lên
Đã bao [E] lần vỡ nát ta vẫn [Am] xứng tên
Đất nước [Am] nghìn xưa Văn Hiến yêu kiều [G] mến thương
Vẫn hiên [E] ngang dù năm tháng tiêu điều [Am] gió sương

Pre chorus:
Dù cho [D7] covy đang tuyên [G] chiến
Cả thế [E7] giới hôm nay chung một [Am] lòng
Việt Nam [D7] Ta vẫn luôn hăng [G] hái
Sẳn sàng chiến [E7] đấu cho tương lai [E7]

Chorus:
Cánh én bay lượn tự [F] do không thể thiếu đi mùa [G] xuân về
Đất nước yên bình an [E7] vui không thể thiếu đi những [Am] anh hùng
Bất khuất, kiên cường, hiên [F] ngang không ngại nắng mưa và [G] đau buồn
Giữ vững tinh thần hăng [E7] hái ta cùng quyết chiến trận [Am] nữa nào

Những anh hùng Việt [F] Nam không lùi bước đánh tan [G] cô Vy
Những ngôi sao toả [E7] sáng mang hơi ấm và niềm [Am] tin
Giữ vững tinh thần Việt [F] Nam kiên cường đấu tranh qua thời [G] gian
Vẫn đó bầu trời toả [E7] sáng Những anh hùng Việt [Am] Nam

[F][G][E7][Am][F][Am]

Pre chorus:
Dù cho [D7] covy đang tuyên [G] chiến
Cả thế [E7] giới hôm nay chung một [Am] lòng
Việt Nam [D7] Ta vẫn luôn hăng [G] hái
Sẳn sàng chiến [E7] đấu cho tương lai [E7]

Chorus:
Cánh én bay lượn tự [F] do không thể thiếu đi mùa [G] xuân về
Đất nước yên bình an [E7] vui không thể thiếu đi những [Am] anh hùng
Bất khuất, kiên cường, hiên [F] ngang không ngại nắng mưa và [G] đau buồn
Giữ vững tinh thần hăng [E7] hái ta cùng quyết chiến trận [Am] nữa nào

Những anh hùng Việt [F] Nam không lùi bước đánh tan [G] cô Vy
Những ngôi sao toả [E7] sáng mang hơi ấm và niềm [Am] tin
Giữ vững tinh thần Việt [F] Nam kiên cường đấu tranh qua thời [G] gian
Vẫn đó bầu trời toả [E7] sáng Những anh hùng Việt [Am] Nam

Hãy cùng [D7] nhau đồng lòng và đoàn [G] kết
Hương [E7] về ngày mới đang [Am] lên
Là ngày [D7] anh em gọi vang,[G] Việt Nam chiến [E7] thắng.

Chorus:
Cánh én bay lượn tự [F] do không thể thiếu đi mùa [G] xuân về
Đất nước yên bình an [E7] vui không thể thiếu đi những [Am] anh hùng
Bất khuất, kiên cường, hiên [F] ngang không ngại nắng mưa và [G] đau buồn
Giữ vững tinh thần hăng [E7] hái ta cùng quyết chiến trận [Am] nữa nào

Những anh hùng Việt [F] Nam không lùi bước đánh tan [G] cô Vy
Những ngôi sao toả [E7] sáng mang hơi ấm và niềm [Am] tin
Giữ vững tinh thần Việt [F] Nam kiên cường đấu tranh qua thời [G] gian
Vẫn đó bầu trời toả [E7] sáng Những anh hùng Việt [Am] NamNghe thêm