Nhớ Nhau Trong Đời

Sáng tác: 

Hoàng Hoa

Trình bày: 

Mạnh Quỳnh


1. Trót vì yêu người mà tôi khổ đau
Thức từng đêm dài hồn nghe ướm sầu
Tưởng rằng đời cho mến thương
Nào ngờ tình gieo chán chường
Người đong đưa những lời gian dối.

2. Nếu mà biết được lòng ai đổi thay
Chắc gì tôi phải khổ đau thế này
Thà rằng khi quen biết đây
Tình bạn bè theo tháng ngày
Hứa thương nhiều, phụ nhau bấy nhiêu.

ĐK: Người ơi đã trót trao rồi
Những giấc mơ đời
Sao người đành lòng gian dối
Từ đây mang nhiều kỷ niệm
Chôn vùi trong đời, rưng rưng lệ rơi.

3. Biết rằng không còn gì trong chúng ta
Xót vì mai này đường xa xứ lạ
Hỏi lòng còn thương nhớ không
Hỏi lòng còn vương vấn lòng
Tôi thương người mà ai thương tôi.

1. Trót vì yêu người mà tôi khổ [Em] đau [C]
Thức từng đêm [B7] dài hồn nghe ướm [Em] sầu
Tưởng [E7] rằng đời cho mến [Am] thương
Nào [C] ngờ tình gieo chán [B7] chường
Người đong [D] đưa những lời gian [B7] dối.

2. Nếu mà biết được lòng ai đổi [Em] thay [C]
Chắc gì tôi [B7] phải khổ đau thế [Em] này
Thà [E7] rằng khi quen biết [Am] đây
Tình [C] bạn bè theo tháng [B7] ngày
Hứa thương [D] nhiều, phụ nhau bấy [Em] nhiêu.

ĐK: Người [Am] ơi [C] đã trót trao [Em] rồi
[D] Những giấc mơ [B7] đời
Sao [C] người đành lòng gian [Em] dối
Từ [Am] đây [C] mang nhiều kỷ [Em] niệm
[D] Chôn vùi trong [B7] đời, rưng rưng lệ [Em] rơi.

3. Biết rằng không còn gì trong chúng [Em] ta [C]
Xót vì mai [B7] này đường xa xứ [Em] lạ
Hỏi [E7] lòng còn thương nhớ [Am] không
Hỏi [C] lòng còn vương vấn [B7] lòng
Tôi thương [D] người mà ai thương [Em] tôi.Nghe thêm